موارد پرکاربرد

  • قالبسازی و ریخته گری

    موارد استفاده گیره های مدریت در این مشاغل کم نیست و دلیل این مطلب جنس محصولات مدریت می باشد

    تصاویر بدون شرح می باشد!!!
    دلیل این حرف ما لزوم استفاده گیره های مدریت در اینگونه مشاغل هست که با آتش سر و کار دارند و محصولات مدریت بدلیل استفاده از فولاد سختکاری شده با کیفیت می تواند شما را به خوبی در این راستا کمک کند.
    امتحان کنید...